web stats Web Analytics by Logaholic
  "Toe Sasa'a le Fafao" Mataupu 2 - Taitaia e le FALEULA O SAMOA
If the video is missing or has been deleted please contact us
(1) Likes (0) Dislikes
677 views
Added: Wednesday, May 20th, 2015
Added By:
Vote This:        

"Toe Sasa'a le Fafao" Mataupu 2 - Taitaia e le FALEULA O SAMOA

Fa’afaletui O Le Aganu’uFaleula O SamoaAukilani, Niu Sila07 & 08 Aperila 2009

Your Vote

×
  Comments

  Search Site
  Random Video