web stats Web Analytics by Logaholic
  Alofatausivaatele - Fogasavai'i Methodist Youth 11.09.2013
If the video is missing or has been deleted please contact us
(1) Likes (0) Dislikes
2412 views
Added: Thursday, February 26th, 2015
Added By:
Vote This:        

Alofatausivaatele - Fogasavai'i Methodist Youth 11.09.2013

O lenei DVD ua faaiogaina o le – ALOFATAUSIVAATELEO le alofa tausivaatele e faatino i le va o tagata., i le sololelei ma itu aso faigata. E le faapito le alofa faasalafa tagata uma. E le losilosi vale ae tausifeagaiga. O le alofa e saili malo ae le faumalo. E onosai ma faapalepale ona o le alofa. Ao le alofa tausivaatele o le Atua, o le alofa e atoa, e le taui ma sui i a tatou amioga. A ua tatou ola ona o le faaolataga na atoa ia Iesu Keriso ina ia faaolaina i tatou uma i lona LE ALOFA TAUSI VAATELE O LE ATUA!”Aua nei ia tei matou Ieova e, aua nei ia te i matou, a ia tuuina atu le viiga i lou sufa ona o lou alofa ma lou faamaoni”.E leai se mamali i se faamalo mai le taele o matou loto. E momoli ai le agaga faafetai tele ia i latou uma na agalelei mai ao tau faamaopopo lenei galuega. Faafetai faapitoa i tamafanau a Fogasavai’i, o uo ma aumeamamae mo lo outou aao mafola ma le agalelei. Faafetai i lau afioga i le Ko,iti tumau, Lopaoo Tanielu mo lou tele i maupani na agalelei i lenei faamoemoe: Iniini Samoa & Sooula Express, Island Rok Co, Niu Vodka Co, Laura Le rose Cake shop, Ah Chong Public manu mai lagi ma taula lou masui ma lou afu le Atua!

Your Vote

×
  Comments

  Search Site
  Random Video